Leerlingenraad

Leden van de leerlingen raad zijn:

Kyra
Florian

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen

Veelvoorkomende onderwerpen waar een leerlingenraad zich mee bezighoudt betreffen bijvoorbeeld schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten, het leerlingenstatuut, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies.
aarnaast is de leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad (bv. de schoolraad ), met name over zaken die de leerlingen direct aangaan. Een leerlingenraad heeft slechts een adviserende rol en kan dus geen veranderingen afdwingen.