Lees Meer

Lees Meer

Onze organisatie draagt de naam van onze voormalige koningin en wij zijn trots op deze Koninklijke naam. Dit is ook zichtbaar in ons logo. Wij hopen ook dat onze werkwijze de Koninklijke uitstraling heeft die wij nastreven.

Ons doel: “De kinderen van nu laten worden tot de volwassenen van morgen…..”

De verhalen uit de bijbel geven richting aan onze manier van werken. Vertrouwen, wederzijds respect en waarden en normen vormen een houvast aan onze manier van werken.
We maken gebruik van moderne onderwijsmiddelen en zijn op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen.

In praktijk betekent dit :
Kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd.
Waarden en normen worden uitgedragen.
Aandacht en zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.
Leerkrachten geven goed onderwijs en nemen ouders en kinderen echt serieus.
Identiteit is zichtbaar. Verhalen uit de Bijbel geven richting aan ons dagelijks handelen.
Toekomstgericht. Kinderen worden voorbereid op deelname aan onze samenleving.
Eigentijds onderwijs dat voldoet aan alle kwaliteitseisen.
Ieder kind is uniek en krijgt de kans zich naar zijn mogelijkheden te ontwikkelen.
Tevreden ouders en kinderen, daar gaan we voor. (Ouders gaven onze school in januari 2016 daarvoor het cijfer 8,25)

KWALITEIT!

daar willen we op aangesproken worden. Dat houdt ons scherp. Het gaat ons om het belang van uw kind! U mag iets van ons verwachten en wij doen er alles aan om aan die verwachtingen te voldoen.Dat verantwoorden we in onze schoolgids en hier op de site!

Kennismaken....

We wensen u veel plezier bij het bekijken van deze site. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om onze school eens te komen bezoeken. Maak een afspraak met onze directie voor informatie en vragen over de school.
 

Hugo van Veen - Directeur                                        
Esther Tennekes- Plaatsvervangend directeur    


Bestuur 
 
Klik hier voor de site met alle informatie van ons bestuur.