School Maatschappelijk Werk

De School maatschappelijk werkster op onze school is: Helenni

Wanneer schakel ik een schoolmaatschappelijk werker in?

 • Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.
 • Het  inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. 
 • Het school maatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. 


Wat houdt schoolmaatschappelijk werk in? 

 • De schoolmaatschappelijk werker biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen bijv.:
 • Het schoolmaatschappelijk werk is partner in het centrum jeugd en gezin. 
 • De schoolmaatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. 
 • De gesprekken kunnen op school, thuis of op ons centrale kantoor plaatsvinden. 
 • Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. 
 • In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. 
 • Meestal zijn een paar gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. 
 • ·pesten en gepest worden (ook via internet)
 • ·verslaving
 • ·sociale vaardigheden
 • ·depressieve gevoelens
 • ·problemen in de thuissituatie
 • ·verhuizen en geldzaken
 • ·problemen op school
 • ·vriendschappen en relaties
 • ·echtscheiding
 • ·mishandeling
 • ·(rouw)verwerking
 • · discriminatie
 

 

Het schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar ook leerkrachten die vragen hebben kunnen er terecht.
De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp, geeft informatie en advies, begeleidt kinderen, jongeren en/of ouders bij het oplossen van problemen, begeleidt groepsactiviteiten. 
Dan kunt u altijd contact met haar opnemen via onderstaand nummer of gewoon binnenlopen op school.
Heeft u nog vragen over het school maatschappelijk werk? 
 

Extra informatie:
Het School Maatschappelijk Werk biedt profes­sionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen.
Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg.
Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opne­men met de schoolmaatschappelijk werker.
 
Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld:

 • je kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer heeft om naar school te gaan,

 • je kind is de laatste tijd erg stil en je komt er maar niet achter wat er  aan de hand is,

 • je kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt,

 • als ouder vind je het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken (ge­drags)regels met je kind of er is steeds ruzie over de grenzen die je stelt,

 • er zijn problemen in de thuissituatie en je merkt dat je kind zich daardoor anders gedraagt.

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschap­pelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen.
In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken.
De gesprekken kunnen op school of thuis plaats­vinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid.
De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Zonder toestemming verstrekt het School­maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden.
Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien.
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het Schoolmaatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor.
Centraal kantoor Welzijn Meppel Westerveld 085-273 14 44 (ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur)