Algemeen

Passend Onderwijs

 

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk op hun plek  komen te zitten in het basisonderwijs.

In verschillende afdelingen werken scholen voor basisonderwijs samen om aan alle leerlingen die beste onderwijsplek te kunnen geven.
Daarbij kijken de scholen het liefst naar wat de leerling kán in plaats van wat hij níet zou kunnen. De samenwerkende scholen in een regio vormen met elkaar een samenwerkingsverband.

Het samenwerkSWV PO2203ingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Afdeling Meppel

De Afdeling Meppel bestaat uit 7 besturen met 35 scholen voor regulier basisonderwijs.
Deze werken samen om Passend Onderwijs te realiseren.
Zij doen dat samen met de school voor speciaal basisonderwijs, de Reestoever,
en een school voor speciaal onderwijs, de Mackayschool.
In totaal bezoeken circa 6.250 leerlingen deze scholen.

De afdeling Meppel bestaat uit de gemeente Meppel, een deel van De Wolden, een deel van Staphorst en een deel van Westerveld. Welke leerlingen wel en niet tot de afdeling behoren wordt bepaald door de postcode van hetwoonadres van de leerling of de reguliere basisschool van herkomst.

De coördinator van de afdeling is de heer Jan Slagter.

Klik hier of op de afbeelding om naar de website van de afdeling Meppel te gaan.