Ons Kindpunt

WELKOM
op de site van Kindpunt de Vissersingel. Op kindpunt de Vissersingel bieden wij twee vormen onderwijs en kinderopvang. Op deze site presenteren wij vooral informatie van kindcentrum Beatrix en vindt u informatie over het lopende schooljaar. De andere onderwijsvorm op ons kindpunt wordt verzorgd door KC Talent.nl.
Kindpunt de Vissersingel biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Daarbij dragen wij zorg voor een voortdurende en optimale ontwikkeling van het kind. We werken samen met de ouders aan de groei van hun kind.

 
Onze organisatie staat voor leuk én leerzaam onderwijs
en uitdagende kinderopvang onder één dak. 

 
We behalen goede resultaten en zijn trots op de vorderingen van onze leerlingen.
 
Wanneer u onze school leert kennen zult u merken dat bovenstaande visie te herkennen is in:

  1. De aandacht en zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind met zijn/haar unieke talenten.
  2. Samen met ouders willen we werken aan een goede school voor onze kinderen. (We staan open voor de inbreng van ouders en we verwachten van ouders de medewerking om hun kinderen optimaal te kunnen laten presteren bij ons op school)
  3. Het werken aan goed, opbrengstgericht onderwijs met moderne materialen.

 
 Op onze site leest u:

  • over de organisatie
  • waar ons kindcentrum voor staat
  • over onze zorg voor de kinderen
  • over ouderbetrokkenheid
  • algemene informatie voor schooljaar 2021-2022

 
Wilt u komen kijken op de Kindcentrum Beatrix, neem dan gerust contact op om een afspraak met de directie te maken
(0522-251716)
 
U bent van harte welkom!

Hugo van Veen (directeur)